Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:                 Παπαδόπουλος Παναγιώτης  (6942294679)

Αντιπρόεδρος:          Κερδεμελίδου Βαρβάρα       (6983203174)

Γ.Γραμματέας:          Ευστρατίου Στάυρος         (6980033358)
 
Ταμίας:                     Παπαδοπούλου Νικολέτα    (6976363188)
 
Υπεύθυνος Κοτσαμάνων:    Φωτιάδης Γιάννης (6982855076)
 
Υπεύθυνος γεν. ζητημάτων:   Πιλαλίδης Χρήστος (6980336223)
 
Μέλος γεν. καθηκόντων:   Κερδεμελίδης Ραφαήλ